ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAM HẢI TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAM HẢI TÂY
Điện thoại: 0258.3980.302; Email: camhaitay@khanhhoa.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

04/11/2019

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

1/1/0001